tr

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Nedir?

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Nedir?

Trafo sorumlusu olarak da bilinen Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu , yüksek gerilim tesislerinde gerekli önlemlerin alınmaması halinde her zaman oluşabilecek can ve mal güvenliği riskinin ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınarak belirlenen tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktadır.

Yüksek gerilim tesislerinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve bu sorunlar nedeniyle telafisi mümkün olmayan şeylerin meydana gelmemesi için özel yetkili olan bu kişiler görevlendirilmektedir. Bu görevi yapacak olan kişilerin gereken işletme hizmetlerini doğru bir şekilde yürütülebilmesi için bu göreve getirilecek olan elektrik mühendislerinin, yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu belgesi alması zorunludur. Yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu nedir diye soracak olursanız; bu yazımızda bunun cevabını net bir şekilde bulabilirsiniz.

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumlusunun Görevleri Ve Yükümlülükleri

Yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu, yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanması ile birlikte, ekonomik yönden kayıpların yaşanmaması adına gereken tüm işletme hizmetlerini yürütmektir ve bu işin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu alanda görev yapacak kişilerin, öncelikli olarak E.M.O. tarafından verilecek olan ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ belgesi ve S.M.M. belgesi alması gerekmektedir. Bu mesleği icra eden kişiler, başta insan hayatı olmak üzere pek çok olumsuz sonucun önlenmesi ile alakalı büyük bir sorumluluğu taşımaktadır.

Yüksek gerilim tesislerinde çalışan tüm personelin eğitiminin yaptırılması ve yanlış bir hamle yapmamaları için gerekli önlemlerin alınması yine bu kişilerin sorumluluğundadır. Aynı zamanda bu kişiler, yüksek gerilim tesislerinde tek hat şemasını hazırlayarak, yüksek gerilim hücrelerinin bulunduğu bölümlere asılması ve bunun takibi yapılması konusunda görevlidir. Yapılacak önergelerinin hazırlanması ve imza karşılığı tebliğ edilerek işletme personeline verilmesi de yine yüksek gerilim trafo işletme sorumlusunun görevleri ve yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu nasıl yapılır? Bu görev üstlenildikten sonra, yüksek gerilim tesislerinin denetlenmesine ve bu tesislerin mevcut durumda işletme açısından herhangi bir eksik ya da kusurlarının olup olmadığını tespit ederek, gerekli raporu tanzim eder ve işletme sahibine bu raporu sunar. 

İşletmede yapılacak olan gerekli manevraların, işletme sorumlusu veya kendi gözetimi altında işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar. Eğer yapılan manevralar ve diğer çalışmalar sırasında ortaya bir arıza açması çıktığında, bu açmayı değerlendirmek ve gereken manevranın doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ve işletme sorumlusunun talimatını aldıktan sonra gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmekle mükelleftir.

yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu kapsamında topraklama testlerini yapmak yer almaktadır. Topraklama testlerini işletmede, belirlenmiş olan çalışma koşulları ve bu test ile alakalı yönetmeliği göz önünde bulundurarak, düzenli olarak belli aralıklarla ve gerektiği koşullarda yaptırmalıdır. 

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu / Trafo İşletme Sorumluluğu / Ankara Trafo İşletme Sorumluluğu / Trafo İşetme Sorumluluğu Ankara ile ilgili teklif almak için Elsis Mühendisliğe ulaşabilirsiniz.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu