tr

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ; Yüksek Gerilim olarak adlandırılan 1kV’un üzerindeki tesisler düzgün denetlenerek işletilmediğinde can ve mal kayıplarına sebep olabilecek sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunları minimize etmek için bazı düzenlemeler ve mevzuatlar vardır. Bu mevzuatlar;

Elektrik Kuvvetli Akımlar Tesis Yönetmeliği
Elektrik Mühendisleri Odası YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

Yüksek gerilim barındıran tesislerde teknik ve bakım işlerinden sorumlu olan Elektrik Mühendisleri Odası’nca yetkilendirilmiş Elektrik Mühendisleri YG işletme sorumlusu olarak görevlendirilebilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetine başlayabilmek için Elektrik Mühendisleri Odasından onay alınıp gerekli tescil belgeleri tamamlamak gerekmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

  • Yüksek gerilim tesisini denetleyerek varsa kusur ve eksiklikleri işletmeye bildirir.
  • İşletme tarafından belirlenen teknik personele eğitimini yaptırarak yanlış manevra ve olası riskleri minimuma indirir.
  • Tesisin YG tek hat şemalarını oluşturarak ön bilgilendirme yazısını hazırlar.
  • Manevra talimatlarını hazırlar.
  • Tesiste çıkan arızaları inceleyerek manevra yapar.
  • Tesis ile ilgili topraklama ölçümü yaparak raporlar.
  • Enerjinin izlenmesi, aktif ve reaktif enerjinin raporlanması işletme sorumlusunun görevi değildir.
  • Her ay düzenli olarak Hücreler ve Trafolar kontrol edip gerekli evrakları doldurur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunu Kimler Yapabilir?

Sadece Elektrik Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmiş Elektrik Veya Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından yapılabilmektedir.

Bize Sorabilirsiniz