tr
Topraklama Ölçümü ve Raporu

İşletmelerde yapılacak olan topraklama ölçümü ve uygunluk beyanları Elektrik Mühendisler Odası SMM belgesi sahibi Elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Topraklama ölçümü ve raporu nda yetki belgeleri ve topraklama ölçüm cihazına ait güncel kalibrasyon belgeleri de olmak zorundadır.

Topraklama ölçüm raporları can ve mal güvenliği dışında aşağıdaki denetim mekanizmaları içinde gereklidir.

 • İş sağlığı ve güvenliği denetimleri,
 • Sosyal sorumluluk denetimleri,
 • İş müfettişleri denetimleri (ÇSGB),
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Denetimleri,
 • Ruhsat Denetimleri (Organize Sanayi Bölgesi, Belediye, Doğalgaz)

Topraklama Tesisatı Ölçümü Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?

‘Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ve ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği tüm iş yerlerinde ve sanayi tesislerinde topraklama tesisatı ölçüm periyodu maksimum 1 yıldır. Bu ölçümler yetkili işiler tarafından ve kalibre edilmiş cihazlar ile yapılmalıdır.

Topraklama ölçüm raporlarının Elektrik dağıtım ve üretim tesislerinde 2 yıl, Enerji dağıtım ve nakil hatlarında 5 yıl, Sanayi ve ticaret merkezlerinde 1 yıl, Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı maddeler ile çalışılan işletmelerde 1 yıl geçerliliği vardır. Bu süre içerisinde şüpheli durumlarda derhal topraklama ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Topraklama Ölçümü Zorunlu mudur?

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu hem yasal hem de vicdani bir sorumluluktur.

Topraklama Çeşitleri

 • Koruma Topraklaması
 • İşletme Topraklaması
 • Fonksiyon Topraklaması

Topraklama Yapılacak Noktalardan Bazıları Aşağıda Listelenmiştir

 • Ana Dağıtım Panoları (ADP)
 • Tali Dağıtım Panoları
 • Elektrikli Makine ve Motor Gövdeleri
 • Monofaze Prizler
 • Kombine Priz Kutuları
 • Trafo Koruma Topraklaması
 • Trafo İşletme Topraklaması
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Topraklaması

Topraklama ölçüm ve raporlandırılma işlemleri yönetmeliklere uygun ve yetkili personeller tarafından yapılmaktadır.

 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Ürün Galerisi
Bize Sorabilirsiniz