tr
Jeneratör Ruhsat ve Proje Onayı

Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliğine göre tesislerde kullanılacak bütün jeneratörlerin ruhsat alması gerekmektedir. Jeneratör ruhsat ve proje onayı yapılmadığı durumlarda jeneratörün mühürleneceği gibi mevcut şebeke elektriğinin kesilmesi ve başka cezalarında ortaya çıkması gibi durumlar oluşabilmektedir.

Yeni yada mevcut tesisinizde kanuni zorunluluk olan ruhsat alınması, tesisinizde can ve mal kaybına yol açacak hatalardan korunmanızı da sağlamaktadır.

Elsis Mühendislik; Enerji Bakanlığı ve yetkili enerji kurumu ile olan bütün yazışma ve projeleri çizerek kabul işlemlerini yapmaktadır. Kabul sonrası ilgili enerji kurumunun geçici kabulü yapmasıyla beraber tutanakları teslim ederek Jeneratör Ruhsat ve Proje Onayı nı tamamlamış olacaktır.

Jeneratör Ruhsat ve Proje Onayı dosyası hazırlanırken gerekçe raporu ile beraber bir takım teknik hesapların yapılması gerekmektedir. Bu hesapların tesisin güvenliği için en doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca bütün tesislerde olduğu gibi topraklama ölçümü yapılması gerekmektedir. Topraklama ölçüm raporu da ruhsat dosyasında olmalıdır.

Bize Sorabilirsiniz