tr
İç Tesisat Proje Onayı

İç Tesisat proje onayı; Elsis Mühendislik olarak hem iç tesisat projelerinin tamamını baştan çizerek hem de mevcut projelerin üzerinde revizyon yaparak ilgili enerji kurumuna iç tesisat proje onayı ve elektrik iç tesisat kabul işlemlerini gerçekleştiriyoruz

İç Tesisat projelerinin gerekli yönetmeliklere uygunluk şartlarının sağlanıp sağlanmadığı mühendislerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontroller sonrası projenin revize olması gerekiyorsa projeler yetkin kişiler tarafından revize edilmektedir.

İç Tesisat projelerinin kontrolünden sonra ilgili enerji kurumuna yetkili SMM Elektrik Elektronik Mühendislerince hazırlanan ve eklerinde yetkili enerji kurumunun istediği evrakların bulunduğu dosya ile onay işlemleri başlamaktadır. Onay süresi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir fakat; yaklaşık olarak iç tesisat proje onayı 2 hafta sürmektedir.

İç tesisat proje onayında aydınlatma, priz, kuvvet tesisatı, mekanik tesisatı, kuvvetli akım tesisatı, topraklama projeleri onaylanmaktadır. Bunların dışında kalan asansör, yıldırımdan korunma / paratoner, zayıf akım tesisatı projeleri ile ilgili enerji kurumunun herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığından bu projeler enerji kurumuna onaya sunulmamaktadır.

Enerji kurumuna iç tesisat proje onayı için başvuru yaparken tapu ve mimari projenin de bulunması gerekmektedir. Mesken ve ticarethaneler için yapı kullanım izni, maden ocakları için ruhsat (işletme ruhsatı), yeraltı su kullanımı için sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belgeler gerekmektedir.

Proje Onayı

İç tesisat proje onayı SMM Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından yapılabilmektedir.

Ürün Galerisi
Bize Sorabilirsiniz